BO.TAK.

70 tekstów – auto­rem jest BO.TAK..

***

naj­gor­sza zbrod­nia
na całym świecie
to wbić nóż w dob­re serce
które bi­je dla ciebie

i możesz tłumaczyć
so­bie po cichu
że ja­koś to zniesie
bliz­ny nie będzie

lecz z ser­ca dob­re­go
te­go dob­ra ubędzie
a bić nie przestanie
nigdy
dla ciebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 lipca 2016, 23:33

możesz myśleć, że masz mnie już w garści
ale to ty będziesz leczyć po­parzo­ne mną ręce 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 marca 2016, 12:54

gdzie ty

bar­dzo bym chciała
bar­dzo się boję

cze­mu cie nie ma
cze­mu nie będzie

le­piej we dwoje
ko­lac­je gotować

pic wi­no do rana
czas mar­no­wać

dzielić myśli
ser­ca bicie


...i życie
przy okazji,

życie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 października 2015, 22:26

do nigdy

bo­les­ne jest żegnaj
po­wie­dziane za szybko
mi­mo gardła ściśnięte­go

nies­pra­wied­li­wy los
nie uprzedził
ze to żeg­naj to do nigdy

mil­czałam ale
po­wie­działabym tak wiele
gdy­bym tyl­ko wiedziała

że od­chodzisz tak wcześnie na wieki wieków 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 marca 2015, 20:59

Co za cza­sy, że aby poczuć się ko­bieco, naj­pierw trze­ba poczuć...ciężar włas­nych piersi. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 sierpnia 2014, 22:00

koloryzować

roz­bi­jam wspomnienia
o niewi­doczne szkło rzeczywistości
ko­lo­ry ich zbyt jaskrawe
choć miec po­win­ny ty­le z sza­rości

bo żad­nej miłości
żad­nej ra­dości

a i tak zbieram ułam­ki sza­rej przeszłości
ko­lo­ro­we jak tęcza
bo uciec chce
od bez­bar­wnej jak szkło
rzeczywistości 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2014, 11:23

Bo­li serce,boli
wo­lałabym szczypanie
po­sypa­nej soli
na ot­wartej ranie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 sierpnia 2014, 19:25

morze potok i kałuża

sze­rokie, tajemnicze
głębo­kie, nieodkryte
na pew­no nie gorące-
-lodowate
twarz wykrzywiające
bo słone

in­ne sza­lone, wzburzone
nieco cieplejsze
na­wet słodkie
w nieus­tannym biegu
a wąskim korycie
życie?

in­ne po­zor­nie małe
za to często gorące
brud­ne, śmierdzące
lecz w pe­wien sposób...urzekające
tym, jak krótkie,jak chwiloweta­jem­niczość przyrody
zrodziła odkrycie

że wszecho­bec­na woda...
...jak wszecho­bec­ne życie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lutego 2014, 23:12

ona

gdy tros­ki odchodzą,
sa­me wspa­niałe chwile
przeżywam,
nag­le spokój ducha
przerywam
bo po­jawia się

ona

i wszys­tko jak do­mek z kart
niszczy się,
rujnuje
cho­ciaż to widzę
nic już nie 
uratuję
bo nic już nie czuję

ona
wspom­nienia bo­les­ne
przywołuje,
wyrzu­ty sumienia
bezpodstawne,
bez­pod­staw­nie wywołuje

zni­ka od ra­zu cała magia
zni­ka chwi­la wymarzona

bo po­jawiła się pamięć

po­jawiła się
ona 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2014, 01:01

...

byłeś tak blisko
bałam się dotknąć

jes­teś tak daleko
do­tykam, obejmuje

człon­ka­mi wyobraźni
po twym ciele wędruje

bałam się odezwać
byś nie spłoszył mnie jak sarny

byś nie zga­sił mych nadziei
łatwopalnych 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 października 2013, 21:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BO.TAK.

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 lipca 2016, 20:33Badylek sko­men­to­wał tek­st możesz myśleć, że masz [...]

14 lipca 2016, 09:45RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

14 lipca 2016, 00:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st ***

14 lipca 2016, 00:09wdech sko­men­to­wał tek­st ***

14 lipca 2016, 00:02Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st ***

14 lipca 2016, 00:01wdech sko­men­to­wał tek­st ***

13 lipca 2016, 23:52Badylek sko­men­to­wał tek­st ***

13 lipca 2016, 23:50Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st ***

21 marca 2016, 17:48Smurf007 sko­men­to­wał tek­st możesz myśleć, że masz [...]

31 października 2015, 23:48CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st gdzie ty